NƯỚC VĂN LANG B

1. Hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang

Vào khoảng TK VIII – VII TCN, ở các bộ lạc đã có những chuyển biến về kinh tế – xã hội:

– Mâu thuẫn giữa giàu và nghèo.

+ Người giàu được bầu làm người đứng đầu, trông coi mọi việc.

+ Người nghèo khổ phải rơi vào cảnh nô tì.

– Nghề nông trồng lúa nước ở các vùng đồng bằng ven các con sông lớn gặp nhiều khó khăn => Nhân dân cần đoàn kết lại để cùng làm thủy lợi.

– Cần có thủ lĩnh chỉ đạo các cuộc đấu tranh chống xung đột.

=> Nhà nước Văn Lang đã ra đời trong hoàn cảnh phức tạp trên.

2. Nước Văn Lang thành lập.

3. Tổ chức bộ máy nhà nước

– Đứng đầu là Hùng Vương, con trai vua là Quan lang, con gái vua là Mị Nương.

– Vua chia cả nước làm 15 bộ, đóng đô ở Bạch Hạc.

– Đứng đầu các bộ lạc là Lạc tướng, đứng đầu các chiềng chạ là Bộ chính.

=> Tổ chức còn đơn giản, sơ khai.

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang

– Nhà nước Văn Lang chưa có luật pháp và quân đội. Khi có chiến tranh, các vua Hùng và các Lạc tướng huy động thanh niên trai tráng ở các chiềng, chạ tập hợp lại, cùng chiến đấu.

You may also like...

Trả lời