ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG

1. Nông nghiệp và các nghề thủ công

– Nông nghiệp: Văn Lang là một nước nông nghiệp:

+ Thóc lúa là lương thực chính.

+ Trồng thêm khoai, đậu, trồng dâu, chăn tằm, đánh cá và nuôi gia súc phát triển.

– Các nghề thủ công:

+ Làm gốm, dệt vải, xây nhà, đóng thuyền được chuyên môn hoá.

+ Nghề luyện kim được chuyên môn hóa cao.

+ Người Văn Lang còn biết rèn sắt.

2. Đời sống vật chất:

3. Đời sống tinh thần:

– Xã hội phân chia thành nhiều tầng lớp khác nhau: những người quyền quý, dân tự do, nô tì. Sự phân biệt giữa các tầng lớp chưa sâu sắc.

– Tổ chức lễ hội vui chơi, đua thuyền, giã gạo. sau những ngày lao động mệt mỏi.

– Biết thờ cúng các lực lượng tự nhiên, biết chôn người chết theo hiện vật.

– Tục nhuộm răng, ăn trầu, xăm mình . . .

=> Đời sống tinh thần tạo nên tình cảm cộng đồng.

You may also like...

Trả lời