ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG

1. Nông nghiệp và các nghề thủ công

- Nông nghiệp: Văn Lang là một nước nông nghiệp:

+ Thóc lúa là lương thực chính.

+ Trồng thêm khoai, đậu, trồng dâu, chăn tằm, đánh cá và nuôi gia súc phát triển.

- Các nghề thủ công:

+ Làm gốm, dệt vải, xây nhà, đóng thuyền được chuyên môn hoá.

+ Nghề luyện kim được chuyên môn hóa cao.

+ Người Văn Lang còn biết rèn sắt.

2. Đời sống vật chất:

3. Đời sống tinh thần:

- Xã hội phân chia thành nhiều tầng lớp khác nhau: những người quyền quý, dân tự do, nô tì. Sự phân biệt giữa các tầng lớp chưa sâu sắc.

- Tổ chức lễ hội vui chơi, đua thuyền, giã gạo. sau những ngày lao động mệt mỏi.

- Biết thờ cúng các lực lượng tự nhiên, biết chôn người chết theo hiện vật.

- Tục nhuộm răng, ăn trầu, xăm mình . . .

=> Đời sống tinh thần tạo nên tình cảm cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *