E4. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I: TIẾT 4

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Nghe – viết :

Cân voi

    Một lần, sứ thần Trung Hoa thử tài Lương Thế Vinh, nhờ ông cân hộ con voi. Lương Thế Vinh sai lính dắt voi xuống thuyền, đánh dấu mức chìm của thuyền. Sau đó, ông cho voi lên bờ và xếp đá vào thuyền. Khi thuyền chìm đến mức đã đánh dấu, ông sai cân chỗ đá ấy và biết voi nặng bao nhiêu.

Phương pháp:

- Viết cẩn thận, trình bày sạch đẹp.

- Viết đúng hình thức đoạn văn (chữ đầu tiên lùi vào 1 ô li)

- Viết hoa đầu mỗi câu và tên riêng (Trung Hoa, Lương Thế Vinh)

1 Response

  1. Phan Ngan viết:

    Thiếu giải thích nghĩa
    - Sứ thần : người thay mặt cho vua một nước đi giao thiệp với nước ngoài.
    - Trung Hoa : Trung Quốc.
    - Lương Thế Vinh : một vị Trạng nguyên rất giỏi Toán ở nước ta thời xưa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.