Sách Tiếng Anh lớp 12 Cơ Bản

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn, Đào Ngọc Lộc, Hoàng Thị Xuân Hoa, Đỗ Tuấn Minh, Vũ Thị Lợi, Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ Biên Kiêm Chủ Biên)

Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Mời các bạn tham khảo!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *