SOẠN BÀI LUẬT THƠ SIÊU NGẮN

Luyện tập: Phân biệt cách gieo vần, ngắt nhịp, hài thanh của hai câu thơ 7 tiếng trong thể song thất lục bát với thể thất ngôn Đường luật trong các ví dụ: 

You may also like...

1 Response

  1. Admin Thuvien123 viết:

    sửa hình

Trả lời