SOẠN BÀI GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT SIÊU NGẮN

Câu 1 (trang 33, SGK ngữ văn 12, tập 1) 

     Tính chuẩn xác trong việc sử dụng từ ngữ của Hoài Thanh và Nguyễn Du khi chỉ ra nét tiêu biểu về diện mạo/ tính cách các nhân vật trong truyện Kiều:

Câu 2 (trang 33, SGK ngữ văn 12, tập 1) 

     Thêm dấu câu vào đoạn văn của Chế Lan Viên để đảm bảo sự trong sáng:

      Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông. Dòng sông vừa trôi chảy, vừa phải tiếp nhận dọc đường đi của mình những dòng nước khác. Dòng ngôn ngữ cũng vậy, một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc nhưng nó không được phép gạt bỏ, từ chối những gì mà thời đại đem lại.

Câu 3 (trang 33, SGK ngữ văn 12, tập 1)

Nhận xét về việc dùng từ nước ngoài trong câu:

- Nhận xét: câu văn có hiện tượng lạm dụng từ nước ngoài (file, hacker).

- Thay từ ngữ bị lạm dụng: file => tệp tin, hacker => tin tặc.

2 Responses

  1. Admin Thuvien123 viết:

    sửa hình

  2. QuyLe81 viết:

    QuyBT18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *