READING: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG

Kỹ năng đọc và điền vào chỗ trống:

     Lưu ý về cách sử dụng từ vựng:

- Trau dồi vốn từ vựng.

- Dịch nghĩa thật sát với bài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.