READING: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG

Kỹ năng đọc và điền vào chỗ trống:

     Lưu ý về cách sử dụng từ vựng:

– Trau dồi vốn từ vựng.

– Dịch nghĩa thật sát với bài.

You may also like...

Trả lời