PAST SIMPLE (THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN)

2. Usage:

– Diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt hoán toàn trong quá khứ.
Eg: We got married in 1998. 
 Diễn tả một chuỗi các hành động liên tiếp xảy ra trong quá khứ.
Eg: Last night, I watched TV, made the bed and then went to sleep. (Đêm qua tôi xem TV, dọn gường và sau đó đi ngủ)
3. Adverb:      – yesterday: hôm qua

 – the day before yesterday: hôm kia

                         – 3 years/4 days ago: cách đây 3/4  năm

                        – last Tueday/year…: thứ 3 tuần trước/ năm ngoái

                  – in + mốc thời gian trong quá khứ.

  • Note:

 – Used to V: Diễn tả 1 thói quen trong quá khứ
Eg:       + I used to stay up late when I was a teenager. (Khi là thiếu niên, tôi thường hay thức khuya.)
            + I didn’t use to play sports when I was 15. (Khi tôi 15 tuổi, tôi không còn chơi thể thao.)

You may also like...

1 Response

  1. Phương Thanh viết:

    Thêm câu hỏi ở phần Used To
    VD: Did you use to play football when you were young?

Trả lời