PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THỜI GIAN NÉN - GIÃN CỦA CON LẮC LÒ XO

DẠNG BÀI: TÍNH THỜI GIAN LÒ XO NÉN HAY GIÃN TRONG MỘT CHU KÌ.

Phương pháp:

1. Con lắc lò xo nằm ngang:

 

Thời gian lò xo giãn bằng thời gian lò xo nén

2. Con lắc lò xo treo thẳng đứng:

 

- Khi : Trong quá trình dao động, lò xo chỉ bị giãn mà không có nén => Thời gian lò xo giãn = T, thời gian lò xo nén = 0

- Khi :

+ Thời gian lò xo nén 1 lần là thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí đến  là : trong đó:

+ Thời gian lò xo giãn 1 lần là thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí đến là:

 
Trong một dao động (một chu kỳ) lò xo nén 2 lần và giãn 2 lần

3. Con lắc lò xo nằm nghiêng:

 
 

- Khi :

+ Đầu cố định ở trên (Hình b): Trong quá trình dao động, lò xo chỉ bị giãn mà không có nén => Thời gian lò xo giãn = T, thời gian lò xo nén = 0

+ Đầu cố định ở dưới (Hình a): Trong quá trình dao động, lò xo chỉ bị nén mà không có giãn => Thời gian lò xo giãn = 0, thời gian lò xo nén = T

- Khi :

+ Thời gian lò xo nén 1 lần là thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí đến là : trong đó:

+ Thời gian lò xo giãn 1 lần là thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí đến là: T-∆t

 
Trong một dao động (một chu kỳ) lò xo nén 2 lần và giãn 2 lần

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.