CON LẮC ĐƠN - CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG - VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN

I- NỘI DUNG

1. Khái niệm về con lắc đơn

Con lắc đơn gồm một vật nhỏ, khối lượng m, treo ở đầu của một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, dài l

 

2. Dao động điều hòa của con lắc đơn

Phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn:

với

Các đại lượng trong dao động điều hòa của con lắc đơn:

+ Tần số góc, chu kì, tần số:

+ Điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa: dao động nhỏ ( )

+ Hệ thức độc lập: hay hoặc

3. Năng lượng của con lắc đơn

- Động năng:

- Thế năng:

- Cơ năng - ĐL bảo toàn cơ năng:

II - CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Dạng 1: Xác định các đại lượng cơ bản trong dao động điều hòa của con lắc đơn

- Tìm : Đề cho l, g:

- Tìm gia tốc rơi tự do:

2. Dạng 2: Tìm : thay đổi chiều dài dây treo l

- Trong cùng khoảng thời gian t, hai con lắc thực hiện N1 và N2 dao động:

- Thay đổi chiều dài con lắc:

 • Ta có:

  Ta suy ra:

  Ta có:

  Chu kỳ của con lắc có chiều dài là:

3. Dạng 3: Viết phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn

 • Bước 1: Xác định biên độ góc:

Sử dụng các dữ kiện đầu bài cho và hệ thức độc lập với thời gian: hay hoặc

 • Bước 2: Xác định tần số góc ω:
 • Bước 3: Xác định pha ban đầu:

Tại  

 • Bước 4: Viết PTDĐ:

Với

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.