HOÀN CẢNH LỊCH SỬ MỚI VÀ CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG NĂM 1950

IV. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ MỚI VÀ CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950

1. Hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến

–  Ngày 1/10/1949, cách mạng Trung Quốc thành công, nước CHND Trung Hoa ra đời và đặt quan hệ ngoại giao với ta (18/01/1950)

– Từ tháng 1/1950 Liên Xô và các nước XHCN đặt quan hệ ngoại giao với ta.

– Ngày 13/5/1949 Mỹ giúp Pháp thực hiện kế hoạch Rơ ve:

+ Mỹ can thiệp sâu vào Đông Dương; công nhận chính phủ Bảo Đại; tháng 5/1950, đồng ý viện trợ cho Pháp.

+ Nội dung kế hoạch Rơ-ve:

    • Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4, cắt đứt liên lạc của ta với quốc tế
    • Lập hành lang Đông – Tây (Hải Phòng – Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La).
    • Chuẩn bị tấn công Việt Bắc lần thứ hai, giành thắng lợi để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

2. Chiến dịch Biên Giới thu – đông năm 1950

a, Chủ trương của ta:

Tháng 6 – 1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm:

– Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch

– Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới.

– Mở rộng và củng cố căn cứ Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy kháng chiến tiến lên.

b, Diễn biến:

– Ngày 16/ 9/1950, ta tiến công Đông Khê, sau 2 ngày, ta chiếm Đông Khê.

–  Thất Khê bị uy hiếp, Cao Bằng bị cô lập, hệ thống phòng ngự của Pháp trên đường số 4 bị cắt làm đôi.

– Pháp phải rút quân từ Cao Bằng về theo đường số 4 và từ Thất Khê lên chiếm lại Đông Khê và đón cánh quân từ Cao Bằng về.

– Đoán được ý định của Pháp, ta mai phục chặn đánh khiến cho hai cánh quân trên đường số 4 không gặp được nhau.

– Thất Khê bị uy hiếp, Pháp rút về Na Sầm (8/10/1950).

– Ngày 13/10/1950, địch rút khỏi Na Sầm, cuộc hành quân của địch ở Thái Nguyên cũng bị đập tan. Đường số 4 được giải phóng (22/10/1950)

– Phối hợp với mặt trận Biên giới, ta hoạt động mạnh ở tả ngạn sông Hồng, Tây Bắc, Đường số 6, số 12, buộc địch phải rút khỏi thị xã Hoà Bình. Phong trào du kích phát triển mạnh ở Bình – Trị – Thiên, Liên khu V và Nam Bộ.

c, Kết quả

– Sau hơn một tháng, chiến dịch Biên Giới kết thúc thắng lợi

– Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 8.000 địch Giải phóng biên giới Việt – Trung với 35 vạn dân, khai thông con đường nối nước ta với các nước XHCN.

– Chọc thủng “hành lang Đông – Tây” của Pháp, phá vỡ thế bao vây của Pháp.

–  Kế hoạch Rơ-ve phá sản.

d, Ý nghĩa

– Con đường liên lạc của ta với các nước Xã hội chủ nghĩa được khai thông.

– Pháp bị động, lúng túng nhiều mặt.

– Ta mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến:

+ Quân đội trưởng thành,

+ Giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc bộ

You may also like...

Trả lời