GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

1. Giới hạn của hàm số tại một điểm

Hàm số có giới hạn là số khi dần tới kí hiệu là .

Nhận xét:   với là hằng số.

Định lý: Giả sử . Khi đó:

+)

+)

+)

+) với

Nếu thì .

2. Giới hạn một bên

Số là:

+ giới hạn bên phải của hàm số kí hiệu là

+ giới hạn bên trái của hàm số kí hiệu là

Định lý:

3. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực

Hàm số có giới hạn là số khi (hoặc )  kí hiệu là: (hoặc )

Với là hằng số và nguyên dương, ta luôn có: .

4. Giới hạn vô cực của hàm số

a) Giới hạn vô cực

Hàm số có giới hạn là khi kí hiệu là

b) Một vài giới hạn đặc biệt

+) với nguyên dương.

+) nếu chẵn và nếu lẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *