PHONG TRÀO ĐẤU TRANH VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH

II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH.

1. Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội

– Lãnh đạo: Phan Bội Châu.

– Lực lượng: công nhân, viên chức hỏa xa tuyến Hải Phòng -Vân Nam.

– Hình thức đấu tranh: vũ trang.

– Hoạt động:

+ Tấn công các đồn binh Pháp ở Cao Bằng, Phú Thọ, Nho Quan, Móng Cái…

+ Phá nhà ngục Lao Bảo (Quảng Trị)

– Kết quả: Thất bại và tan rã sau đợt khủng bố lớn năm 1916.

2. Phong trào Hội kín ở Nam Kỳ

Một số phong trào ở Nam Kì tồn tại dưới hình thức các Hội kín: Thiên địa hội, Phục hưng hội, … núp dưới hình thức tôn giáo, mê tín để dể tuyên truyền, vận động và hoạt động trong quần chúng. Tiêu biểu là Hội kín của Phan Xích Long.

– Lãnh đạo: Phan Xích Long lãnh đạo

– Thành phần: Chủ yếu là nông dân ở Nam Kì

– Hoạt động: Phát triển rầm rộ ở miền Nam. Đáng chú ý nhất là vụ đột nhập vào Sài Gòn, mưu phá khám lớn để cứu Phan Xích Long

– Kết quả: thất bại

– Nguyên nhân thất bại: do thiếu sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến nhưng biểu lộ tinh thần quật khởi của nông dân miền Nam

You may also like...

Trả lời