PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CÂN BẰNG TỔNG QUÁT CỦA VẬT RẮN

 

Điều kiện cân bằng tổng quát của vật rắn:

Tổng các lực tác dụng lên vật bằng 0: \(\overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  + … + \overrightarrow {{F_3}}  = \overrightarrow 0 \)

– Tổng momen lực làm vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các momen lực làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.

You may also like...

Trả lời