LỰC ĐÀN HỒI

 

I – LỰC ĐÀN HỒI

Lực đàn hồi là lực xuất hiện khi một vật bị biến dạng đàn hồi và có xu hướng chống lại nguyên nhân gây ra biến dạng

Mỗi vật đàn hồi có một giới hạn đàn hồi nhất định.

II – CÁC TRƯỜNG HỢP THƯỜNG GẶP

1. Lực đàn hồi của lò xo

Phương: trùng với phương của trục lò xo

Chiều: ngược với chiều biến dạng của lò xo

– Độ lớn: Fđh=kΔlF_{đh} = k\left| {\Delta l} \right|

Trong đó:

     + \(\Delta l\): độ biến dạng của lò xo

     + k: hệ số đàn hồi (N/m)

     + Lực đàn hồi luôn ngược hướng với chiều biến dạng

* Định luật Húc:

Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo

Fđh=kΔlF_{đh} = k\left| {\Delta l} \right|

2. Lực căng của dây

– Điểm đặt: là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.

– Phương: trùng với chính sợi dây

– Chiều: hướng từ hai đầu dây vào phần giữa của sợi dây

Lực căng tác dụng lên một vật chỉ có thể là lực kéo, không thể là lực đẩy.

You may also like...

Trả lời