GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC CÓ LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT

 

Giá trị lượng giác của góc (cung) có liên quan đặc biệt

Để nhớ nhanh các công thức trên ta nhớ câu: ” cos đối sin bù phụ chéo hơn kém \(\pi \) tang côtang, hơn kém \(\dfrac{\pi }{2}\) chéo sin\sin “. Với nguyên tắc nhắc đến giá trị nào thì nó bằng còn không nhắc thì đối.

You may also like...

Trả lời