SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

 

I. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUS TRONG TẾ BÀO VẬT CHỦ

Virut không có tế bào nên thường dùng thuật ngữ nhân lên thay cho thuật ngữ sinh sản.

Chu trình nhân lên của virut trải qua 5 giai đoạn.

Các virut có vật chất di truyền là ARN có enzyme phiên mã ngược: reverse trancriptase, giúp phiên mã ngược từ RNA -> DNA)

II. CHU TRÌNH TAN VÀ CHU TRÌNH TIỀM TAN

Phân biệt sinh tan và tiềm tan 

Sinh tan: virus độc phát triển làm tan DNA của tế bào vật chủ, virus thoát ra làm tan tế bào vật chủ.

+ Tiềm tan: virus ôn hòa cài xen bộ gen của mình vào hệ gen của vật chủ, tế bào vật chủ sinh sản bình thường và sao chép tiền virus sang các tế bào con.

III. HIV/ AIDS

1. Khái niệm về HIV

HIV là virus gây suy giảm miễn dịch ở người. Chúng có khả năng phá hủy 1 số tế bào của hệ miễn dịch ở người (tế bào limpho T4). Sự suy giảm số lượng tế bào miễn dịch làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể.

AIDS: là hội chứng suy giảm miễn dịch ở người do virut HIV gây ra.

Các sinh vật lợi dụng lúc cơ thể bị suy giảm miễn dịch để tấn công được gọi là VSV cơ hội, các bệnh do chúng gây ra được gọi là bệnh cơ hội.

2. Các con đường lây truyền

Lây truyền chủ yếu qua 3 con đường chính:

– Qua đường máu

– Đường tình dục

– Từ mẹ sang con

3. Biện pháp phòng tránh

Hiện nay chưa có thuốc đặc trị HIV các thuốc chỉ có tác dụng làm chậm tiến trình dẫn đễn bệnh AIDS. Do vậy thực hiện lối sống lành mạnh, vệ sinh y tế, loại trừ tệ nạn xã hội là biện pháp phòng tránh HIV/ AIDS tốt nhất.

You may also like...

1 Response

  1. Nhân Tâm viết:

    1. Thống nhất cách viết tên virus.
    2. Thống nhất cách viết tên RNA, DNA.

Trả lời