NGUYÊN PHÂN

 

Nguyên phân bao gồm sự phân chia nhân và sự phân chia tế bào chất.

I. PHÂN CHIA NHÂN

Gồm 4 kỳ: kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối.

II. PHÂN CHIA TẾ BÀO CHẤT

– Phân chia TB chất diễn ra ở đầu kì cuối.

– Quá trình phân chia tế bào chất ở thực vật & động vật có sự khác nhau:

  • Ở tế bào động vật: hình thành một rãnh phân cắt (cleavage furrow) chạy vòng quanh tế bào. Rãnh này ăn sâu vào trong và cắt ngang qua tế bào, tạo ra hai tế bào mới.
  • Ở tế bào thực vật: Vì tế bào thực vật có vách xellulozơ tương đối cứng nên không thể tạo các rãnh phân cắt. Vách tế bào sẽ phát triển vào bên trong tế bào cho đến khi hai mép gặp nhau và tách biệt hoàn toàn thành hai tế bào con. 

* Kết quả: Từ 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con giống nhau và giống mẹ.

III. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

1. Ý nghĩa sinh học

– Với sinh vật nhân thực đơn bào; nguyên phân là cơ chế sinh sản.

– Với sinh vật nhân thực đa bào: làm tăng số lượng tế bào giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển. Giúp cơ thể tái sinh các mô hay tế bào bị tổn thương.

2. Ý nghĩa thực tiễn

– Ứng dụng để giâm, chiết, ghép cành…

– Nuôi cấy mô có hiệu quả cao.

You may also like...

Trả lời