SOẠN TAM ĐẠI CON GÀ SIÊU NGẮN

 

Câu 1 trang 79 SGK Ngữ văn 10, tập 1

Câu 2 trang 79 SGK Ngữ văn 10, tập 1

 Phê phán thói giấu dốt – một tật xấu trong một bộ phận nhân dân.

– Đằng sau sự phê phán, truyện còn ngầm khuyên răn mọi người, nhất là những người đi học, chớ nên giấu dốt, hãy mạnh dạn học hỏi không ngừng.

You may also like...

Trả lời