CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOAN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA

1. NHỮNG THÀNH TỰU VỀ KHOA HỌC – KĨ THUẬT CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX

– Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, lực lượng sản xuất ở các nước tư bản đạt đến trình độ phát triển cao.

– Các phát minh khoa học trong nhiều lĩnh vực: Vật lí, Hóa học, Sinh học,…=> con người khám phá năng lượng vô tận của thiên nhiên để phục vụ cho đời sống.

a, Vật lý

b, Trong lĩnh vực hóa học:

Định luật tuần hoàn của các nhà bác học Nga Men-đê-lê-ép đặt cơ sở cho sự phân hạng các nguyên tố hóa học.

c, Trong lĩnh vực sinh học:

d, Những phát minh khoa học được áp dụng vào sản xuất

– Kĩ thuật luyện kim được cải tiến, với việc sử dụng lò Bét-xme và lò Mác-tanh, tuốc bin phát điện được sử dụng để cung cấp điện năng.

– Dầu hỏa được khai thác để thắp sáng và cung cấp nguồn nhiên liệu mới cho giao thông vận tải. Công nghiệp hóa học ra đời.

– Việc phát minh ra điện tín.

– Cuối thế kỷ XIX, ô tô được đưa vào sử dụng nhờ phát minh về động cơ đốt trong.

– Tháng 12 – 1903, anh em người Mĩ đã chế tạo những chiếc máy bay đầu tiên => ngành hàng không ra đời.

* Trong nông nghiệp

– Máy móc được sử dụng nhiều như máy kéo, máy cày, máy gặt…

– Phương pháp canh tác được cải tiến: chế độ luân canh thay thế dần chế độ hưu canh thời phong kiến.

– Việc sử dụng phân hóa học nâng cao năng suất cây trồng.

=> Những tiến bộ khoa học – kĩ thuật cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi cơ bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa, đánh dấu bước tiến mới của chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn này.

You may also like...

Trả lời