PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ

 

1. Tìm nguyên tố dựa vào phần trăm khối lượng trong oxit cao nhất hoặc hợp chất khí với H

Cần nhớ một số điểm sau:

– Hóa trị cao nhất với oxi của nguyên tố = STT nhóm A => oxit cao nhất của R là R2On 

– Hóa trị với H (nếu có) = 8 –  hóa trị cao nhất với oxi => hợp chất khí với H của R là RH8-n

– % khối lượng của A trong hợp chất AxBy  là: %A=x.MAx.MA+y.MB.100%%A=\frac{x.{{M}_{A}}}{x.{{M}_{A}}+y.{{M}_{B}}}.100%

– Muốn xác định nguyên tố đó là nguyên tố nào cần tìm được M 

2. Xác định hai nguyên t A và B thuộc hai nhóm A liên tiếp

Nếu giả sử ZA < ZB

Nếu  A và B thuộc cùng 1 chu kỳ thì:  ZA – ZB = 1.

Nếu A và B không biết có thuộc cùng 1 chu kỳ hay không thì phải dựa vào Z_\overset{\_}{\mathop{Z}}\, và ZA < Z_\overset{\_}{\mathop{Z}}\,< ZB.

3. Xác định hai nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A và ở hai chu kỳ khác nhau thông qua Z.

 Cần nhớ một số điểm sau:

– Tổng số hiệu nguyên tử  4 < ZA + ZB < 32 thì A, B sẽ thuộc các chu kỳ nhỏ hay ZA – ZB = 8.

– Nếu ZA + ZB > 32 thì ta phải xét cả 3 trường hợp:

+ A là H.

+ A và B cách nhau 8 đơn vị.

+ A và B cách nhau 18 đơn vị.

4. Tìm 1 nguyên tố trong bài toán phương trình phản ứng

Viết phương trình hóa học tổng quát, dựa vào các điều kiện sẵn có để giải

Cần nhớ:

– Muốn xác định được nguyên tố đó là nguyên tố nào thì phải tìm được M hoặc M_\overset{\_}{\mathop{M}}\,( nếu là hỗn hợp)

– Giả sử MA< MB thì : MA< M_\overset{\_}{\mathop{M}}\,< MB

You may also like...

Trả lời