E2. CHÍNH TẢ: NGÔI NHÀ

Phương pháp :

– Em chép lại chính xác, đúng và đẹp khổ thơ 3 bài Ngôi nhà.

– Điền đúng vần iêu, yêu

– Điền đúng chữ  k :

+  viết k khi đứng trước i, e, ê (iê, ia)

+ viết trước các vần còn lại.

1. Tập chép : bài Ngôi nhà (khổ thơ 3)

2. Điền vần iêu hay yêu ?

   Hiếu chăm ngoan, học giỏi, có năng kh´… vẽ. Bố mẹ rất … quý Hiếu.

Đáp án :

   Hiếu chăm ngoan, học giỏi, có năng khiếu vẽ. Bố mẹ rất yêu quý Hiếu.

3. Điền chữ : hay k ?

Đáp án :

Ông trồng cây cảnh.              Bà kể chuyện.           Chị xâu kim.

Ghi nhớ :

You may also like...

1 Response

  1. Phan Ngan viết:

    viết k khi đứng trước nguyên âm đơn i, e, ê và nguyên âm đôi iê, ia
    Màu bài 1, 2, 3 không giống nhau

Trả lời