D4. CHÍNH TẢ: QUYỂN VỞ CỦA EM

Phương pháp :

– Em viết nắn nót và trình bày sạch sẽ.

– Điền đúng vần iêt, uyêt

– Điền đúng chữ ng  ngh :

+  viết ngh khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+  viết trước các vần còn lại.

1. Nghe – viết : bài Quyển vở của em (khổ thơ 3)

2. Điền vần : iêt hay uyêt ?

Đáp án: bản đồ Việt Nam, trăng khuyết

3. Điền chữ ng hay ngh ?

Đáp án: Bé ngủ, Ông nghỉ trưa

You may also like...

1 Response

  1. Phan Ngan viết:

    viết ngh khi đứng trước ‘nguyên âm” i, e, ê, iê, ia
    Bài điền vần sai font chữ, chữ nhỏ

Trả lời