B4. CHÍNH TẢ: CÁI BỐNG

Phương pháp :

– Em viết nắn nót và trình bày sạch sẽ.

– Điền đúng vần anh, ach

– Điền đúng chữ ng  ngh :

+  viết ngh khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+ viết ng trước các vần còn lại.

1. Nghe – viết : bài Cái Bống.

2. Điền vần : anh hay ach ?

Đáp án : hộp bánh, túi xách tay

3. Điền chữ : ng hay ngh ?

Đáp án : ngà voi, chú nghé

 

You may also like...

2 Responses

  1. Phan Ngan viết:

    + viết ngh khi đứng trước “nguyên âm” i, e, ê, iê, ia
    – “hôp b… ; túi x… tay ; …..a voi ; chú ….é” sai font chữ và chữ quá nhỏ

Trả lời