A2. CHÍNH TẢ: TRƯỜNG EM

 

Phương pháp :

– Em viết nắn nót và trình bày bài sạch sẽ.

– Điền đúng vần ai, ay

– Điền đúng chữ  k :

+  viết k khi đứng trước các nguyên âm i, e, ê, iê, ia

+ viết trước các nguyên âm còn lại.

 

1. Tập chép : bài Trường em (từ “Trường học là ngôi nhà thứ hai của em” đến “thân thiết như anh em”).

2. Điền vần : ai hoặc ay.

Đáp án : gà mái, máy ảnh

3. Điền chữ : hoặc k.

Đáp án : cá vàng, thước kẻ, lá cọ

You may also like...

5 Responses

  1. Phan Ngan viết:

    Font chữ “gà m…. ; m… ảnh ; …a vàng ; thước …..e ; lá …..o” chưa đúng

  2. Phan Ngan viết:

    Biểu tượng Tam giác đặt chưa đúng

Trả lời