L7. ÔN TẬP: BÀI LUYỆN TẬP 3

A – Tập đọc : Hai cậu bé và hai người bố

I. Nội dung: Nghề nào của bố mẹ cũng là nghề đáng quý vì đều có ích cho mọi người.

II. Phương pháp: Đọc cả bài trôi chảy, trả lời đúng các câu hỏi dựa trên nội dung bài.

III. Câu hỏi và bài tập :

1. Tìm tiếng trong bài :

– có vần iêt : Việt

– có vần iêc : việc

2. Bố Việt làm gì ? Bố Sơn làm gì ?

– Bố Việt làm ruộng, bố Sơn làm bác sĩ.

B – Tập chép :

1. Tập chép : Xỉa cá mè

2. Tìm tiếng trong bài chính tả các chữ bắt đầu bằng c : cá, củ

3. Điền vần : iên, iêng hay uyên ?

                                Thuyền ngủ bãi

                              Bác thuyền ngủ rất lạ

                              Chẳng chịu trèo lên giường

                              Úp mặt xuống cát vàng

                              Ngh… tai về phía b….

Dương Huy

Trả lời :

                              Bác thuyền ngủ rất lạ

                              Chẳng chịu trèo lên giường

                              Úp mặt xuống cát vàng

                              Nghiêng tai về phía biển.

You may also like...

1 Response

 1. Phan Ngan viết:

  3. Điền vần : iên, iêng hay uyên ?
  Thuyền ngủ bãi
  Bác “th……” ngủ rất lạ
  Chẳng chịu trèo lên giường
  Úp mặt xuống cát vàng
  Ngh… tai về phía b….
  Dương Huy
  Trả lời :
  Bác “thuyền” ngủ rất lạ
  Chẳng chịu trèo lên giường
  Úp mặt xuống cát vàng
  Nghiêng tai về phía biển.

Trả lời