L4. CHÍNH TẢ: Ò…Ó…O

Phương pháp :

– Em nghe và viết lại chính xác, đúng và đẹp 13 dòng thơ đầu bài  Ò…ó…o

– Điền đúng vần oăt  oăc

– Điền đúng chữ ng  ngh

+  viết ngh khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+ viết ng trước các vần còn lại.

 

1. Nghe – viết : bài Ò…ó…o (13 dòng thơ đầu).

2. Điền vần : oăt hay oăc ?

Đáp án :

– Cảnh đêm khuya khoắt.

– Chọn quả bóng hoặc máy bay.

3. Điền chữ : ng hay ngh ?

Tiếng chim vách núi nhỏ dần

Rì rầm tiếng suối khi gần khi xa

…oài thềm rơi cái lá đa

Tiếng rơi rất mỏng như là rơi …iêng.

TRẦN ĐĂNG KHOA

Đáp án :

Tiếng chim vách núi nhỏ dần

Rì rầm tiếng suối khi gần khi xa

Ngoài thềm rơi cái lá đa

Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng.

You may also like...

1 Response

 1. Phan Ngan viết:

  + viết ngh khi đứng trước “nguyên âm” i, e, ê, iê, ia
  3. Điền chữ : ng hay ngh ?
  Tiếng chim vách núi nhỏ dần
  Rì rầm tiếng suối khi gần khi xa
  …oài thềm rơi cái lá đa
  Tiếng rơi rất mỏng như là rơi …iêng.
  TRẦN ĐĂNG KHOA
  -> Trình bày khổ thơ sai (phần đáp án cũng vậy)

Trả lời