L2. CHÍNH TẢ: LOÀI CÁ THÔNG MINH

Phương pháp :

– Em tập chép lại chính xác, đúng và đẹp bài  Loài cá thông minh.

– Điền đúng vần ân  uân

– Điền đúng chữ  gh

+  viết gh khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+  viết trước các vần còn lại.

1. Tập chép : bài Loài cá thông minh.

Trong bài có mấy câu hỏi ? Đọc các câu hỏi và câu trả lời.

Trả lời : Trong bài có 2 câu hỏi :

– Có thể dạy cá heo làm gì ?

– Có thể dạy cá heo làm xiếc, gác bờ biển, dẫ tàu ra vào cảng.

– Chú cá heo ở Biển Đen đã lập chiến công gì ?

– Chú đã cứu sống một phi công.

2. Điền vần : ân hay uân ?

Đáp án : khuân vác, phấn trắng

3. Điền chữ : g hay gh ?

Đáp án : ghép cây, gói bánh

You may also like...

1 Response

  1. Phan Ngan viết:

    + viết gh khi đứng trước “nguyên âm” i, e, ê, iê, ia
    1. Tập chép : bài Loài cá thông minh.
    – Có thể dạy cá heo làm xiếc, gác bờ biển, “dẫn” tàu ra vào cảng. -> Thiếu chữ cái

Trả lời