K4. CHÍNH TẢ: CHIA QUÀ

Phương pháp :

– Em tập chép lại chính xác, đúng và đẹp bài  Chia quà.

– Điền đúng chữ  x

– Điền đúng chữ  d

1. Tập chép : Chia quà .

2. Điền chữ :

a. s hay x ?

Đáp án :

– Sáo tập nói.

– Bé xách túi.

b. v hay d ?

Đáp án :

– Hoa cúc vàng.

– Bé dang tay.

You may also like...

Trả lời