K2. CHÍNH TẢ: BÁC ĐƯA THƯ

Phương pháp :

– Em tập chép lại chính xác, đúng và đẹp một đoạn bài  Bác đưa thư.

– Điền đúng vần inh  uynh.

– Điền đúng chữ  k

+  viết k khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+ viết trước các vần còn lại.

 

1. Tập chép : bài Bác đưa thư (từ “Bác đưa thư” đến “mồ hôi nhễ nhại”).

2. Điền vần : inh hay uynh ?

Đáp ánbình hoa, khuỳnh tay

3. Điền chữ : hay k ?

Đáp án : cú mèo, dòng kênh.

You may also like...

1 Response

  1. Phan Ngan viết:

    “+ viết” k khi đứng trước “nguyên âm” i, e, ê, iê, ia -> dư khoảng cách
    1. Tập chép : bài Bác đưa thư (từ “Bác đưa thư” đến “mồ hôi nhễ nhại”).
    Trong bài có mấy dấu chấm ? Chữ đầu sau dấu chấm viết như thế nào ?
    Đáp án: Trong bài có 5 dấu chấm. Chữ đầu sau dấu chấm viết hoa.

Trả lời