J4. CHÍNH TẢ: ĐI HỌC

Phương pháp :

– Em nghe và viết lại chính xác, đúng và đẹp hai khổ đầu bài  Đi học.

– Điền đúng vần ăn  ăng.

– Điền đúng chữ ng  ngh

+  viết ngh khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+ viết ng trước các vần còn lại.

1. Nghe – viết : bài Đi học (hai khổ thơ đầu).

2. Điền vần : ăn hay ăng ?

Đáp án :

– Bé ngắm trăng.

– Mẹ mang chăn ra phơi nắng.

3. Điền chữ: ng hay ngh ?

Đáp án :

– Ngỗng đi trong ngõ.

– Nghé nghe mẹ gọi.

 

You may also like...

1 Response

  1. Phan Ngan viết:

    + viết ngh khi đứng trước “nguyên âm” i, e, ê, iê, ia

Trả lời