J2. CHÍNH TẢ: CÂY BÀNG

Phương pháp :

– Em chép lại chính xác, đúng và đẹp một đoạn  bài  Cây bàng.

– Điền đúng vần oang  oac.

– Điền đúng chữ  gh

+  viết gh khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+ viết trước các vần còn lại.

1. Tập chép: bài Cây bàng (từ Xuân sang đến hết).

Chỉ ra những chỗ có dấu chấm trong bài. Chữ đầu sau dấu chấm phải viết như thế nào ?

Xuân sang, cành trên, cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn.Hè về, những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường. Thu đến, từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá.

– Chữ đầu sau dấu chấm phải viết hoa.

2. Điền vần: oang hay oac ?

Đáp án :

– Cửa sổ mở toang.

– Bố mặc áo khoác.

3. Điền chữ : hay gh ?

Đáp án : gõ trống, chơi đàn ghi ta.

You may also like...

1 Response

  1. Phan Ngan viết:

    + viết gh khi đứng trước “nguyên âm” i, e, ê, iê, ia
    1. Tập chép: bài Cây bàng (từ Xuân sang đến hết).
    Xuân sang, cành trên, cành dưới chi chít những lộc non “mơn mởn. Hè” về, những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường. -> thiếu khoảng cách

Trả lời