I4. CHÍNH TẢ: LŨY TRE

Phương pháp :

– Em chép lại chính xác, đúng và đẹp khổ đầu bài  Lũy tre.

– Điền đúng chữ  n.

– Điền đúng  dấu hỏi  dấu ngã

1. Tập chép : bài Lũy tre (khổ thơ đầu).

2.

a. Điền chữ : hay l ?

Đáp án : trâu no cỏ, chùm quả lê.

b. Điền dấu hỏi hay dấu ngãtrên những chữ in nghiêng?

Đáp án :

– Bà đưa võng ru bé ngủ ngon.                                  

– Cô bé trùm khăn đỏ đã nhớ lời mẹ dặn.

You may also like...

1 Response

  1. Phan Ngan viết:

    Bà đưa “võng” ru bé ngủ ngon. -> thiếu in đậm, in nghiêng

Trả lời