I2. CHÍNH TẢ: HỒ GƯƠM

Phương pháp :

– Em chép lại chính xác, đúng và đẹp một đoạn bài  Hồ Gươm.

– Điền đúng vần ươm, ươp

– Điền đúng chữ  k :

+  viết k khi đứng trước i, e, ê

+ viết trước các vần còn lại.

1. Tập chép : bài Hồ Gươm (từ “Cầu Thế Húc màu son” đến “cổ kính”).

Trong bài chính tả  có mấy câu ? Cuối mỗi câu có dấu gì ?

– Có ba câu. Cuối mỗi câu có dấu chấm.

2. Điền vần : ươm hay ươp ?

Đáp án :

+ trò chơi cướp cờ.                                        

+ những lượm lúa vàng ươm.

3. Điền chữ : hay k ?

Đáp án : qua cầu, gõ kẻng.

You may also like...

1 Response

  1. Phan Ngan viết:

    + viết k khi đứng trước “nguyên âm” i, e, ê

Trả lời