H2. CHÍNH TẢ: NGƯỠNG CỬA

Phương pháp :

– Em chép lại chính xác, đúng và đẹp khổ cuối bài thơ Ngưỡng cửa

– Điền đúng vần ăt, ăc

– Điền đúng chữ  gh :

+  viết gh khi đứng trước i, e, ê

+ viết trước các vần còn lại.

1. Tập chép : bài Ngưỡng cửa (khổ thơ cuối).

2. Điền vần : ăt hay ăc ?

Đáp án :

+ Họ bắt tay chào nhau.                                                        

+ Bé treo áo lên mắc

3. Điền chữ : hay gh ?

    Đã hết giờ đọc, Ngân …ấp truyện, …i lại tên truyện. Em đứng lên, kê lại bàn …ế ngay ngắn, trả sách lại cho thư viện rồi vui vẻ ra về.

Đáp án :

    Đã hết giờ đọc, Ngân gấp truyện, ghi lại tên truyện. Em đứng lên, kê lại bàn ghế ngay ngắn, trả sách lại cho thư viện rồi vui vẻ ra về.

You may also like...

1 Response

  1. Phan Ngan viết:

    + viết gh khi đứng trước “nguyên âm” i, e, ê
    Bài 2
    “Đáp án” -> thiếu màu

Trả lời