G6. KỂ CHUYỆN: SÓI VÀ SÓC

I. Nội dung : Nhờ có trí thông minh mà Sóc thoát khỏi nguy hiểm.

II. Phương pháp :

– Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ, em hãy kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh.

– Biết cách đổi giọng để phân biệt được lời của các Sói, Sóc và người dẫn chuyện :

+ Sói : hung dữ, gian ác

+ Sóc : nhanh trí

III. Kể chuyện

1. Nghe kể chuyện.

    Sóc nhảy nhót chuyền cành thế nào ngã trúng ngay vào Sói đang ngủ. Sói choàng dậy tóm được Sóc, định ăn thịt. Sóc bèn van xin:

– Xin ông thả cháu ra.

    Sói trả lời:

– Thôi được, ta sẽ thả mày, có điều mày hãy nói cho ta hay, vì sao họ nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Ta thì lúc nào cũng buồn rũ, còn chúng mày thì lúc nào cũng thấy đùa nghịch nhảy nhót trên tán cây cao.

    Sóc nói:

– Ông cứ thả cháu lên cây đã, trên đó cháu sẽ nói cho ông rõ, chứ không cháu sợ ông quá.

    Sói thả Sóc ra, thế là Sóc tót lên cây và nói chõ xuống:

– Ông buồn rũ là vì ông độc ác, cái độc ác nó bóp thắt tim gan ông lại. Còn đằng này bọn ta vui vẻ là vì bọn ta hiền lành và chẳng làm điều ác cho ai cả.

2. Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.

Tranh 1: Sóc bị rơi ngay xuống đầu lão Sói.

Tranh 2: Sói định ăn thịt Sóc.

Tranh 3:  Sói hỏi : vì sao họ nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy, còn ta thì lúc nào cũng buồn ủ rũ ?

    Sóc nói:

– Ông cứ thả cháu lên cây đã, trên đó cháu sẽ nói cho ông rõ, chứ không cháu sợ ông quá.

Tranh 4 : Sóc tót lên cây và nói chõ xuống:

– Ông buồn rũ là vì ông độc ác, cái độc ác nó bóp thắt tim gan ông lại. Còn đằng này bọn ta vui vẻ là vì bọn ta hiền lành và chẳng làm điều ác cho ai cả.

3. Phân vai, tập kể toàn bộ câu chuyện.

Hãy kể lại câu chuyện theo sự phân vai của thầy cô

You may also like...

1 Response

  1. Phan Ngan viết:

    Tranh 3: Sói hỏi : “Vì” sao họ nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy, còn ta thì lúc nào cũng buồn ủ rũ ? -> Thiếu ghi in hoa

Trả lời