G4. CHÍNH TẢ: MÈO CON ĐI HỌC

Phương pháp :

– Em chép lại chính xác, đúng và đẹp 8 dòng thơ đầu bài thơ Mèo con đi học.

– Điền đúng vần iên, in

– Điền đúng chữ r, d  gi

1. Tập chép : bài Mèo con đi học (8 dòng thơ đầu).

2.

a. Điền chữ : r, d hay gi ?

Đáp án :

– Thầy giáo dạy học.

– Bé nhảy dây.

– Đàn cá rô lội nước.

b. Điền vần : in hay iên ?

Đáp án :

– Đàn kiến đang đi.

– Ông đọc bảng tin.

You may also like...

2 Responses

Trả lời