F4. CHÍNH TẢ: MỜI VÀO

Phương pháp :

– Em viết đúng và  đẹp 2 khổ thơ đầu bài Mời vào.

– Điền đúng vần ong, oong

– Điền đúng chữ ng  ngh :

+  viết ngh khi đứng trước i, e, ê (iê, ia)

1. Nghe – viết : bài Mời vào (2 khổ thơ đầu).

2. Điền vần : ong hay oong ?

    Nam học giỏi. Bố thưởng cho em một chuyến đi tham quan Vinh Hạ Long. Đứng trên b… tàu, ngắm mặt biển rộng, Nam m… lớn lên sẽ trở thành thủy thủ.

Đáp án :

    Nam học giỏi. Bố thưởng cho em một chuyến đi tham quan Vinh Hạ Long. Đứng trên boong tàu, ngắm mặt biển rộng, Nam mong lớn lên sẽ trở thành thủy thủ.

3. Điền chữ : ng hay ngh ?

Đáp án :  ngôi nhà, nghề nông,  nghe nhạc

Ghi nhớ :

You may also like...

1 Response

  1. Phan Ngan viết:

    + viết ngh khi đứng trước “nguyên âm” i, e, ê, iê, ia
    + viết ng trước các vần còn lại.
    3. Điền chữ : ng hay ngh ?
    …ôi nhà ; …ề nông ; …..e nhạc -> chữ hơi nhỏ

Trả lời