E4. CHÍNH TẢ: QUÀ CỦA BỐ

Phương pháp :

– Em chép lại chính xác, đúng và đẹp khổ thơ 2 bài Quà của bố.

– Điền đúng vần im, iêm

– Điền đúng chữ  x :

1. Tập chép : bài Quà của bố (khổ thơ 2)

2.

a. Điền chữ hay x ?

Đáp án: xe lu, dòng sông

b. Điền vần : im hay iêm ?

 Đáp án: trái tim, kim tiêm

You may also like...

Trả lời