D6. KỂ CHUYỆN: SƯ TỬ VÀ CHUỘT NHẮT

I. Nội dung : Không nên coi thường những con vật bé nhỏ. Làm ơn sẽ được báo đáp.

II. Phương pháp :

– Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ, em hãy kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh.

– Biết cách đổi giọng để phân biệt được lời của Sư Tử, Chuột Nhắt và người dẫn chuyện.

+ giọng của Sư Tử : thì thào, ngạc nhiên

+ giọng của Rùa : chậm rãi, thông minh.

III. Kể chuyện

1. Nghe kể chuyện.

    Một hôm, Chuột Nhắt bị Sư Tử bắt. Chuột van lạy xin tha:
 – Xin ông tha cho tôi. Tôi bé nhỏ thế này, ông ăn chẳng bõ dính răng.
    Sư Tử ngẫm nghĩ một lát rồi tha cho Chuột. Được tha, chuột nói rằng:
 – Cám ơn ông! Có một ngày tôi sẽ giúp lại ông.
      Nghe chuột nói, Sư Tử bật phì cười:
 – Chuột Nhắt mà cũng giúp được Sư Tử sao?
      Một thời gian sau, Sư Tử bị sa lưới. Nó gầm gào, vùng vẫy hết sức mà không sao thoát được, đành nằm bẹp chờ chết. May sao, Chuột Nhắt đi qua trông thấy, chạy về gọi cả nhà, cắn một lúc đứt hết các mắt lưới. Nhờ thế, Sư Tử thoát nạn.

2. Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh.

Tranh 1 : Bị Sư Tử bắt. Chuột lạy van xin tha:

 – Xin ông tha cho tôi. Tôi bé nhỏ thế này, ông ăn chẳng bõ dính răng.

Tranh 2 : Được tha, chuột nói rằng:

 – Cám ơn ông! Có một ngày tôi sẽ giúp lại ông.

Tranh 3 : Chuột Nhắt đi qua trông thấy, chạy về gọi cả nhà, cắn một lúc đứt hết các mắt lưới.

Tranh 4 : Nhờ có Chuột Nhắt mà Sư Tử đã thoát nạn.

3. Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Em hãy kể lại theo nội dung trên.

You may also like...

Trả lời