D5. TẬP ĐỌC: CON QUẠ THÔNG MINH

I. Nội dung : Hiểu được sự thông minh của chú quạ trong bài.

II. Phương pháp :

– Đọc cả bài trôi chảy, phát âm đúng các từ ngữ khó : cổ lọ, thò mỏ, nghĩ, sỏi, dâng lên

– Ngắt nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy.

– Kể lại được câu chuyện.

– Tìm được tiếng có vần iên trong bài.

– Tìm được tiếng ngoài bài có vần : iên, uyên

III. Ôn các vần iêt, uyêt

1. Tìm tiếng trong bài có vần iên

– liền

2. Tìm tiếng ngoài bài :

– có vần iên : biên bản, biến mất, biển cả, ăn diện, cột điện, hiên nhà, hiền lành, hiện ra, kiên nhẫn, con kiến, liên quan, miên man, sợi miến, thiếu niên, tự nhiên, nghiên cứu, tiền bạc, viên kẹo,…

– có vần uyên : nguyên vẹn, huyên náo, phố huyện, ôn luyện, lưu luyến, chim vành khuyên, khuyến khích, xao xuyến, …

IV. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói :

1. Vì sao quạ không thể uống nước trong lọ ?

Do nước trong lọ có ít mà cổ lọ lại cao khiến con quạ không thò đầu vào uống được.

2. Để uống được nước, nó nghĩ ra kế gì ?

Để uống được nước, nó lấy mỏ gắp từng hạt sỏi bỏ vào lọ, nước dâng dần dần thế là quạ tha hồ uống.

3. Điền từ : tìm hoặc tìm thấy.

Đáp án :

– Nam tìm bút.

– Nam đã tìm thấy bút.

You may also like...

2 Responses

  1. Phan Ngan viết:

    IV Bài 2
    Để uống được nước, quạ lấy mỏ gắp từng hòn sỏi bỏ vào lọ. Nước dâng lên dần dần. Thế là quạ tha hồ uống.
    -> “hòn sỏi” chứ không phải “hạt sỏi” ; thiếu chữ “lên” trong “nước dâng dần dần”

Trả lời