C9. PHÉP TRỪ DẠNG 17 – 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Biết làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi 20

– Trừ nhẩm dạng 173

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính dạng

Thực hiện phép trừ hàng dọc hoặc hàng ngang.

Với phép tính hàng dọc, em đặt tính thẳng hàng rồi trừ các số từ hàng đơn vị đến hàng chục.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 

Giải

Dạng 2: Tính nhẩm

Thực hiện phép trừ không nhớ dạng 173  theo hàng ngang mà không cần đặt tính.

– Bước 1: Trừ các số ở hàng đơn vị

– Bước 2: Giữ nguyên chữ số  ở hàng chục.

Ví dụ: Tính nhẩm: 

Giải:

Em nhẩm: , giữ nguyên chữ số  ở hàng chục

Vậy 

Dạng 3: Toán đố.

Vận dụng phép trừ vừa học, em giải quyết các bài toán đố.

  1. Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng giảm bớt và yêu cầu của bài toán.
  2. Tìm cách giải: Muốn tìm giá trị còn lại thì em thường dùng phép tính trừ.
  3. Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.
  4. Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.?

Ví dụ: Một người nông dân nuôi 13 con gà, sau đó người ấy bán đi 2 con. Hỏi người nông dân đó còn lại bao nhiêu con gà ?

Giải:

Người nông dân đó còn lại số con gà là:

 (con)

Đáp số: 11 con.

You may also like...

1 Response

  1. DoNgan viết:

    Dạng 2, ví dụ kết luận sai

Trả lời