C6. KỂ CHUYỆN: TRÍ KHÔN

I. Nội dung : Con Hổ ngốc nghếch còn con người bé nhỏ nhưng thông minh, nhanh trí.

II. Phương pháp :

– Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ, em hãy kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh.

– Biết cách đổi giọng để phân biệt được lời của Hổ, Trâu, Người và người dẫn chuyện.

+ giọng của Hổ : thì thào, ngạc nhiên

+ giọng của Rùa : chậm rãi, thông minh.

III. Kể chuyện

1. Nghe kể chuyện.

Trí khôn

    Cạnh khu rừng nọ, có một bác nông dân đang cày ruộng, quất roi vào mông con Trâu lớn. Con Hổ thấy cảnh ấy lấy làm lạ. Lợi dụng lúc vắng người, Hổ tới hỏi Trâu:
– Này, Trâu kia ! Anh to lớn nhường ấy sao lại chịu kéo cày cho Người ?
    Trâu đáp:
– Vì Người bé nhưng có trí khôn.
    Hổ không hiểu trí khôn là cái gì, đợi bác nông dân ra, bèn lân la đến gần hỏi :
– Người kia, trí khôn đâu, cho ta xem.
    Bác nông dân đáp :
– Trí khôn ta để ở nhà.
    Hổ năn nỉ:
– Hãy về lấy nó ra đây đi.
    Bác nông bảo:
– Ta về, Hổ ăn mất Trâu của ta thì sao ? Nếu thuận cho ta trói lại, ta sẽ về lấy cho mà xem.
    Hổ muốn xem trí khôn của bác nông dân quá nên chịu để bác trói. Trói xong, bác bảo:

– Ngươi sẽ được thấy trí khôn của ta.

    Nói rồi, bác chất một đống rơm xung quanh Hổ, châm lửa đốt. Lửa cháy ngùn ngụt, Hổ khiếp sợ ra sức vùng vẫy. Dây trói cháy và đứt. Hổ thoát nạn, chạy thẳng một mạch vào rừng. Cũng từ đó mà bộ lông hổ có vằn đen.

2. Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.

Tranh 1 : Hổ nhìn thấy bác nông dân đang cày ruộng, quất vào mông con trâu lớn khiến Hổ ngạc nhiên.

Tranh 2 : Hổ và Trâu nói chuyện với nhau. Hổ không hiểu trí khôn là gì.

Tranh 3 : Hổ gặp bác nông dân, năn nỉ bác cho xem trí khôn.

Tranh 4 :  Bác nông dân đã cho Hổ biết thế nào là trí khôn.

3. Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Em hãy kể lại theo nội dung trên.

You may also like...

2 Responses

Trả lời