C5. MƯỜI BA, MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Nhận biết được mỗi số  gồm một chục và một số đơn vị 

+) Số  gồm  chục và  đơn vị.

+) Số  gồm  chục và  đơn vị

+) Số gồm  chục và  đơn vị.

– Đọc và viết được các số trong phạm vi 

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đếm hình và viết số tương ứng.

– Đếm số lượng các hình ảnh đã cho và viết số tương ứng.

+)  chục thêm  đơn vị thì tạo thành .

+) chục thêm  đơn vị thì tạo thành .

+)  chục thêm  đơn vị thì tạo thành .

Ví dụ: Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải:

Trong hình đã cho có  ngôi sao.

Số cần điền vào ô trống là .

Dạng 2: Điền số thích hợp vào tia số.

Em xác định các khoảng cách được chia trên tia số, cách đều mấy đơn vị rồi đếm và điền các số tương ứng.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Dạng 3: Số liền trước, số liền sau

– Số liền trước của một số là số đứng ngay phía trước của số đó và ít hơn số đó  đơn vị.

– Số liền sau của một số là số đứng ngay phía sau của số đó và nhiều hơn số đó  đơn vị.

Ví dụ:

Điền số thích hợp vào bảng sau:

Giải

Số  có số liền trước là số  và số liền sau là số 

Cần điền các số vào bảng như sau:

You may also like...

1 Response

  1. DoNgan viết:

    Phần I màu của số 13, 14, 15 nên tô màu khác in đậm nhìn chú ý hơn. Phía trước có dấu +) in đậm
    Ví dụ dạng 1, số cần điền vào ô trống là 14 không phải 1
    Cần bổ sung thêm lí thuyết số 14, 15

Trả lời