C13. CÁC SỐ TRÒN CHỤC

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Nhận biết các số tròn chục, đọc, viết, so sánh các số tròn chục.

– Nhận biết cấu tạo số tròn chục gồm bao nhiêu chục và đơn vị.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1:Đọc và viết số tròn chục.

Cách đọc số tròn chục: Em đọc số hàng chục và ghép với chữ “mươi” , ngoại trừ số 

Cách viết số tròn chục: Em viết chữ số hàng chục và viết vào hàng đơn vị chữ số .

Ví dụ:

Số  được đọc là “bảy mươi”

Số “Bốn mươi” được viết là 

Dạng 2: So sánh các số tròn chục.

Số tròn chục nào có chữ số hàng chục càng lớn thì giá trị của số đó càng lớn.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

Giải:

Vì 

Vậy 

Dạng 3: Phân tích cấu tạo số tròn chục.

Số tròn chục luôn gồm một số chục và  đơn vị.

Ví dụ: Số  gồm  chục và  đơn vị.

You may also like...

2 Responses

  1. DoNgan viết:

    Sắp xếp số tròn chục trên tia số

  2. DoNgan viết:

    Sắp xếp các số tròn chục trên trục số

Trả lời