B5. PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Cách làm tính trừ trong phạm vi 

– Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

– Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Tính giá trị các phép trừ trong phạm vi  bằng cách nhẩm lại các phép toán đếm lùi hoặc sử dụng hình ảnh.

Ví dụ: 

Giải:

Cách 1: Đếm lùi từ  một đơn vị thì về  nên 

Cách 2: Nhẩm thông qua hình ảnh, giả sử có  cái mũ, bớt đi một cái thì còn lại  cái nên 

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là 

Dạng 2: So sánh

– Thực hiện tìm giá trị của các phép tính đã cho.

– So sánh và điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Ví dụ: Điền dấu >; <; hoặc = vào chỗ trống:

Giải:

Dạng 3: Điền yếu tố còn thiếu trong phép tính.

– Nhẩm lại phép cộng đã học và phép trừ các số trong phạm vi  rồi điền số hoặc dấu còn thiếu vào chỗ trống.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

Giải:

Ta có:  nên số cần điền vào chỗ chấm là .

You may also like...

1 Response

  1. DoNgan viết:

    Dạng 2 ví dụ thiếu kết luận

Trả lời