B12. PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Bảng trừ, cách làm tính trừ trong phạm vi 

– Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Tính giá trị phép trừ trong phạm vi  bằng các cách tùy từng trường hợp.

Ví dụ: 

Cách 1: Nhẩm từ  lùi về 1 đơn vị, được số nào thì đó là kết quả của phép tính 

Cách 2: Nhẩm  nên 

Cách 3: Sử dụng hình ảnh để tìm kết quả của phép trừ: Có  quả dâu tây mà ăn mất  quả thì còn lại mấy quả ?

Em gạch bớt một quả và đếm số quả còn lại.

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là 

Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức có chứa nhiều phép tính cộng và trừ.

Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép tính cộng, trừ thì em thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

Ví dụ: 

Thực hiện phép tính  được kết quả bao nhiêu thì trừ tiếp cho 

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 

Dạng 3: Điền yếu tố còn thiếu trong phép tính.

– Nhẩm lại phép cộng đã học và phép trừ các số trong phạm vi  rồi điền số hoặc dấu còn thiếu vào ô trống.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải:

Ta có:  ;  nên số cần điền vào chỗ chấm là .

You may also like...

1 Response

  1. DoNgan viết:

    dạng 2, bài là phép trừ trong phạm vi 7 nên không cần nhắc đến phép cộng

Trả lời