A4. CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có từ   đến  đồ vật.

– Đọc, viết được các chữ số 

– Biết đếm xuôi và đếm ngược các số từ   đến và thứ tự của các số đó.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đọc số lượng đồ vật trong mỗi nhóm.

– Quan sát số lượng đồ vật có trong mỗi nhóm và sử dụng số thích hợp.

Ví dụ: Điền số thích hợp.

Giải: Trong hình có  chậu cây.

Dạng 2: Đếm theo thứ tự các số

Em ghi nhớ các số theo thứ tự tăng dần là  và thứ tự giảm dần là 

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giải:

Các số cần điền vào chỗ chấm là:

Số cần điền vào chỗ chấm là 

Dạng 3: Tìm số liền trước, số liền sau.

– Số liền trước của một số thì kém số đó một đơn vị.

– Số liền sau của một số thì hơn số đó một đơn vị.

Ví dụ: Số liền trước của số  là số .

You may also like...

2 Responses

  1. DoNgan viết:

    Phần II dạng 2, nếu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần thì nêu dùng dấu mũi tên
    Dạng 3, bài học đang giới thiệu số 4 và 5 nên để ví dụ của số liền trước và sau là số 4 và 5

Trả lời