Toán 2/Chương 4-5

E.19. Một phần năm 0

E.19. Một phần năm

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Hiểu được khái niệm 15\dfrac{1}{5} , nhận biết hình ảnh và cách viết của “một...

E1. TỔNG CỦA NHIỀU SỐ 0

E1. TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cần biết khái niệm tổng của nhiều số và cách thực hiện phép tính. II....

E2. PHÉP NHÂN 0

E2. PHÉP NHÂN

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Hiểu mối quan hệ giữa tổng của các số hạng giống nhau với phép...

E3. THỪA SỐ - TÍCH 0

E3. THỪA SỐ - TÍCH

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Biết tên gọi về thành phần và kết quả của phép nhân. - Cách...

E4. BẢNG NHÂN 2 0

E4. BẢNG NHÂN 2

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Học sinh lập được bảng nhân 2 2  và ghi nhớ các giá trị trong bảng...

E5. BẢNG NHÂN 3 0

E5. BẢNG NHÂN 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Lập bảng nhân 3 và ghi nhớ các giá trị có trong bảng nhân...

E6. BẢNG NHÂN 4 0

E6. BẢNG NHÂN 4

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Lập và ghi nhớ bảng nhân 4. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện...