Category: Ngoại ngữ

0

IELTS speaking (New Oriental 2007) by Mark Allen

Cuốn này cũng từ một cựu giám khảo IELTS và cũng là giáo viên IELTS. Sách trình bày đa dạng các chủ đề có thể gặp trong bài thi. Thí sinh cũng được hướng dẫn nhiều điều hữu ích từ phần 2 tới phần 3 của bài thi.

0

Improve Your IELTS Listening and Speaking Skills (SB + CDs)

Description: The Improve your IELTS Skills series are aimed at students between bands 4.5 and 7.5. The series has three preparation courses, Academic Reading, Academic Writing, and Listening and Speaking. The courses develop language, skills and test technique to help students achieve a higher IELTS score

0

31 High-Scoring Formulas to Answer the IELTS Speaking Question

Khi nhìn lại những khi nói Tiếng Anh gần đây hay cuộc nói chuyện gần nhất với một người nước ngoài, bạn có gặp những vấn đề này không: bạn ngượng tới mức đầu óc trống rỗng? Bạn nghĩ về nhiều thứ để nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn biết câu trả lời nhưng không thể diễn đạt trôi chảy?